Zevs

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2017.03.05
Эзэмшигч: Ариунжаргал
Үржүүлэгч:
Эцэг:

Voki

Эх:

Elfa

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.05.20
Микрочип: 90079000259357
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт