Yuki

Үүлдэр: Померан / Pomeranian dog

Төрсөн огноо: 2020.4.20
Эзэмшигч: Халиунаа
Үржүүлэгч: Халиунаа
Эцэг:

Pomeranian dog

Эх:

Pomeranian dog

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.8.30
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт