Yassa milo/Missy

Үүлдэр: Орос овчарка /Босточные е

Төрсөн огноо: 2020.08.16
Эзэмшигч: БОЛДБААТАР ИХБАЯР
Үржүүлэгч: Мягмарнаран
Эцэг:

GCH MNG GRAND WOLF CONNOR

Эх:

GRAND WOLF FLORA

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.05.31
Микрочип: 900219000226370
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт