Tengeriin khuch BUUR

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2019.12.19
Эзэмшигч: Э.Мөнхболд
Үржүүлэгч: Ч.Ариунбаяр
Эцэг:

Говийн сор ДАЙЧИН

Эх:

Тэнгэрийн хүч ГОЙД

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.03.26
Микрочип: 900164001916970
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт