Saaral

Үүлдэр: Герман хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2020.06.22
Эзэмшигч: Отгонсүрэн Сортон
Үржүүлэгч: Ирээдүй
Эцэг:

БҮДҮҮНЭЭ

Эх:

ЖЕССИ

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.04.13
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт

Эцэг нь Ирээдүйн Бүдүүнээ дуудлагатай 2018 оны өвөл төрсөн Саарал өнгийн зүстэй

Эх нь  Ирээдүйн Жесси дуудлагатай улаан халтар охин нохой  2018. 12 сард төрсөн

Харри, Макс 2-ын гөлөг / Одоо Зүүн салааны лагерт байдаг