Marta

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2021.01.24
Эзэмшигч: Баяртогтох
Үржүүлэгч: Батбилэг
Эцэг:

Бамбар / тулаанч

Эх:

Хүдэр 

Хүйс:
Бүртгэгдсэн:
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт