Khuder

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2019.12.23
Эзэмшигч: Баянмөнх
Үржүүлэгч: Баянмөнх
Эцэг:

АРСЛАН Уугуул

Эх:

БҮРГЭД Уугуул

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.04.01
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт