Khasаn

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2018.1
Эзэмшигч: З.Мөнгөнтуяа
Үржүүлэгч: Отгонбаяр
Эцэг:

Хасар

Эх:

Басар

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.04.05
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт