Jessy

Үүлдэр: Schnauzer

Төрсөн огноо: 2020.04.08
Эзэмшигч: Б.Түвшинтөр
Үржүүлэгч: ТБ
Эцэг:

ТБ

Эх:

ТБ

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.03.22
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт