Jack

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2019.10.30
Эзэмшигч: Э.Даваадорж
Үржүүлэгч: Эрчим үржлийн газар
Эцэг:

Ванкуйш

Эх:

Шахир

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.07
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт