Haitbas

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2019.11.17
Эзэмшигч: Ахтилек
Үржүүлэгч: Нуржол
Эцэг:

Сары Аюу

Эх:

Акбай

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.04.19
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт