Bars

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2021.02.15
Эзэмшигч: Ариунбуян
Үржүүлэгч: Ганбат
Эцэг:

Банхар

Эх:

Хойлог

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.04.17
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт