Baavgar

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020.11.17
Эзэмшигч: Б.Буянзаяа
Үржүүлэгч: Б.Буянзаяа
Эцэг:

ХОТОЧ

Эх:

БАНХАР

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.04.13
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт