Baatsag

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020.11.23
Эзэмшигч: А.Хишигбат
Үржүүлэгч:
Эцэг:

Банхар

Эх:

Хамгаалагч

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.04.19
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт