Makc

Үүлдэр: Герман хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2021.03.07
Эзэмшигч: Х.Эрдэнэбилэг
Үржүүлэгч: Haus Orkhon
Эцэг:

Zangar von Altan Tsamkhag

Эх:

Haus Orkhon Ruby

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.05.08
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт

Эцэг Эхийн удмын мэдээлэл

Эхийн удмын бичиг:

Эцгийн удмын бичиг