Үнэнч анд Alissa

Үүлдэр: Орос овчарка /Босточные е

Төрсөн огноо: 2021.07.29
Эзэмшигч: С.Ууганбаяр
Үржүүлэгч: Үнэнч анд үржлийн газар
Эцэг:

Үнэнч анд Пегас

Эх:

Үнэнч анд Анна

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2022.03.05
Микрочип: 900201708810985
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт