Үнэнч анд Хараа 1

Үүлдэр: Анч тайга нохой

Төрсөн огноо: 2020.12.14
Эзэмшигч: Эрдэнэт хот
Үржүүлэгч: Н. Соёлбат
Эцэг:

Үнэнч анд Шулаа

Эх:

Үнэнч анд Гүнжээ

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.01
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт