Үнэнч анд Эрдэнэ

Үүлдэр: Анч тайга нохой

Төрсөн огноо: 2020.12.15
Эзэмшигч: Эрдэнэт хот
Үржүүлэгч: Н.Соёлбат
Эцэг:

Үнэнч анд Уудам

Эх:

Үнэнч анд Хараацай

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.01
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт