Ээлий

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо:
Эзэмшигч:
Үржүүлэгч:
Эцэг:

Шөхий

Эх:

Үлэмж үзэмж Бэлла

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021-02-18
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт