Хүдэр

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020-2
Эзэмшигч: Т.Тамир
Үржүүлэгч:
Эцэг:
Эх:
Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.08.24
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт