Хурц / Жудаг

Үүлдэр: Анч тайга нохой

Төрсөн огноо: 2021.01.17
Эзэмшигч: Дарханбаяр
Үржүүлэгч: Нармандах / жудаг үржлийн газар
Эцэг:

Обома / жудаг үржлийн газар

Эх:

Аранзал / жудаг үржлийн газар

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.07
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт

Жудаг үржлийн газрын 2021 оны төрөлтийн охин гөлөг