Андууд Тарзан

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2019.12.17
Эзэмшигч: Андууд үржлийн газар
Үржүүлэгч: Балтсүх / Андууд үржлийн газар
Эцэг:

Старс кинг Бату

Эх:

Андууд Маяа

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.07
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт