Сонор

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо:
Эзэмшигч:
Үржүүлэгч:
Эцэг:

Хөх толбо Танк

Эх:

Уугуул

Хүйс:
Бүртгэгдсэн:
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт