Сиси

Үүлдэр: Голден

Төрсөн огноо: 2019.03.09
Эзэмшигч: Ж.Мөнхзул
Үржүүлэгч:
Эцэг:
Эх:
Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн:
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт