Пумба

Үүлдэр: Анч тайга нохой

Төрсөн огноо: 2021.02.06
Эзэмшигч: А.Сугарсүрэн
Үржүүлэгч: А.Сугарсүрэн
Эцэг:

Уугуул анч тайга

Эх:

Сүмбээ

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.05.20
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт