Пальма

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2020.12.06
Эзэмшигч: Нуржол
Үржүүлэгч: Нуржол
Эцэг:

Дагестан Пират

Эх:

Улипка

Хүйс: famale
Бүртгэгдсэн: 2021.04.19
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт