Монголдой

Үүлдэр: Миний ҮНЭНЧ АНД / Бусад

Төрсөн огноо: 2020.06.14
Эзэмшигч: Ундармаа
Үржүүлэгч: Тодорхойгүй
Эцэг:

Тодорхойгүй

Эх:

Тодорхойгүй

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.10
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт