Лунтик

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2019.05.17
Эзэмшигч: Мягмарнаран
Үржүүлэгч: Төгөлдөрбаяр
Эцэг:

ОХУ-аас Импорт Цагаанаа

Эх:

Юрийгийн охин

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2012.03.04
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт

МТНХ 2020оны МУА Басартай нийлээд гарсан гөлөгний зураг хавсаргав.