Кензи

Үүлдэр: Доберман

Төрсөн огноо: 2020.04.06
Эзэмшигч: Ц.Гантулга
Үржүүлэгч:
Эцэг:
Эх:

ЖЕННИ

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.07.01
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт