Кензи

Үүлдэр: Доберман

Төрсөн огноо: 2020.04.06
Эзэмшигч: Ж.Мөнхзул
Үржүүлэгч:
Эцэг:
Эх:

ЖЕННИ

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.07.01
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Кики 2021.06.27
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт
Кики 2021.09.03 3 эр, 3 эм

Нийслэлийн мэдээлэл:

2021.06.27  Кики   дуудлагатай охин нохойтой  нийлсэн. Төрөлт 2021.09.3

3 эр, 3 эм