Жаки

Үүлдэр: Голден

Төрсөн огноо: 2020.12.09
Эзэмшигч: Баянмөнх Нарангуа
Үржүүлэгч: Ж.Мөнхзул
Эцэг:

BONI

Эх:

СИСИ

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.07.01
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт