Гоёоо

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2021.1.9
Эзэмшигч: Булганбаатар
Үржүүлэгч: Архангай
Эцэг:

Уугуул нохой

Эх:

Уугуул нохой

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.10
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт