Бамбар

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2020.07 сард
Эзэмшигч: Ганзориг
Үржүүлэгч: Тодорхойгүй
Эцэг:

Тодорхойгүй

Эх:

Тодорхойгүй

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.06
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт