Бамбар

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020.12.27
Эзэмшигч: Ц.Сүлдгэрэл
Үржүүлэгч: Уугуул
Эцэг:

Арслан

Эх:

Энди

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.14
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт