Бамбарууш

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2021.02.13
Эзэмшигч: Цэрэндэв
Үржүүлэгч: Цэрэндэв
Эцэг:

ХАЛТАР

Эх:

ЖИРМЭЭ

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.04.13
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт