Асар

Үүлдэр: Кавказ хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2021.05.18
Эзэмшигч: Түвшинтөгс
Үржүүлэгч: Түвшинтөгс
Эцэг:

Хазал

Эх:

Алмааз

Хүйс: Male
Бүртгэгдсэн: 2021.08.24
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт