Аргай / Хавт хасар

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2021.01.27
Эзэмшигч: Ч.Батзориг
Үржүүлэгч: П.Ганчулуун / Хавт хасар үржлийн газар
Эцэг:

Уугуул Баавгай

Эх:

Хавт хасар Бүргэд

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.11
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт

Удам сайтай эр гөлөг