Амирхан

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2019
Эзэмшигч:
Үржүүлэгч: Наранзул
Эцэг:

Бархан

Эх:

Дуся

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021-02-18
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт