Алар

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2020.02.24
Эзэмшигч: Шынгыс
Үржүүлэгч: Нуржол
Эцэг:

Сары Аюу

Эх:

Улипка

Хүйс: famale
Бүртгэгдсэн: 2021.04.19
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт