Төрсөн огноо:
Эзэмшигч:
Үржүүлэгч:
Эцэг:
Эх:
Хүйс: famale
Бүртгэгдсэн: 2021.08.25
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
2021,08,15 Анч тайга галын 5 жил охин гөлөг 2-р байр
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт