Алагаа

Үүлдэр: Дундад азийн хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2020,11,14
Эзэмшигч: Анхбаяр
Үржүүлэгч: Анхбаяр
Эцэг:

Алагаа

Эх:

Цагаанаа

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2012.09.02
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт