Азка

Үүлдэр: Түвд мастиф

Төрсөн огноо: 2021.02.27
Эзэмшигч: Б.Батбаяр
Үржүүлэгч: Улаан Сор үржлийн газар
Эцэг:

Улаан Сор үржлийн газар

Эх:

Улаан Сор үржлийн газар

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.08.25
Микрочип: 900 201 708 810 992
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт