Мэдээ

Ярилцлагууд

Нэвтрүүлэг

Цагдаагийн байгууллагад гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөх хөөх үйл ажиллагаанд албаны нохойг оролцуулаад 70 жилийн нүүрийг үзэж байна. Энэ хугацаанд албаны нохойгоор дамжуулан гэмт хэрэгтнийг илрүүлсэн олон тохиолдол байдаг. Тэгвэл энэ оны эхний зургаан сарын байдлаар нийслэл, орон нутгийн хэмжээнд албаны нохойгоор 92 хэргийг илрүүлжээ

Албаны ноход / Хил хамгаалах газар

Анхлан нохой тэжээх үед анхаарах асуудлууд