Хөх Толбо Kennel / Дундад азийн хоньч нохой

Манай үржлийн газар нь 2013 оноос албан ёсоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. МНСХ-ны дэргэдэх Дундад Азийн Хоньч нохойн үржлийн “Хөх Толбо” ТББ юм

Үржүүлэгч; Наранбат Төмөрхүү

Холбоо барих: 80073999

FB: https://www.facebook.com/BLUESPOTSKENNEL