Улаан АЛТ үржлийн газар / Түвд мастиф

Улаан АЛТ үржлийн газар нь Түвд Мастиф  үүлдрийн нохдыг дагнан үржүүлдэг

Үржүүлэгч: Г.Ганболд

Холбогдох утас: 88037151

Fb: Ulaan Alt Mongolian Kennel