Содон зүс үржлийн газар / Дундад Ази, Монгол нохой

Багануур дүүрэгт байрлах, Дундад азийн хоньч нохой болон Монгол нохойн үржлийн газар

Үржүүлэгч: Мөнх-Эрдэнэ

Холбоо барих утас: 88019473

FB: Содон зүс үржлийн газар