Их Хэнгэрэг монгол нохой үржлийн газар

Их Хэнгэрэг монгол нохойн үржлийн газар нь монгол нохойг дагнан үржүүлдэг

Үржүүлэгч: н.Мөнх-эрдэнэ, н.Мөнхжаргал

Холбоо барих утас нь 99570361

Fb: https://www.facebook.com/groups/656974968464722