Хачиг нохойд хэрхэн тардаг вэ та үүнийг мэдэх үү? Мөн хэрхэн арьснаас суглан авах вэ?

Хачиг нохойд хэрхэн тардаг вэ та үүнийг мэдэх үү? Мөн хэрхэн арьснаас суглан авах вэ?

Хачиг нохойд хэрхэн тардаг вэ та үүнийг мэдэх үү?
Мөн хэрхэн арьснаас суглан авах вэ?

сэтгэгдэл үлдээх