Mimi

Үүлдэр: Голден

Төрсөн огноо: 2021.07.10
Эзэмшигч: Tserendug
Үржүүлэгч: Батхуяг
Эцэг:
Эх:
Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.09.24
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт