Mili

Үүлдэр: Belgian Malinois

Төрсөн огноо: 2021.01.04
Эзэмшигч: Ө.Отгон-Эрдэнэ
Үржүүлэгч: Хилийн цэрэг
Эцэг:

Belgian Malinois Jack

Эх:

Belgian Malinois Anya

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.09.13
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт