Marlye

Үүлдэр: Siberian Husky

Төрсөн огноо: 2021.03.30
Эзэмшигч: Чаминчулуун
Үржүүлэгч:
Эцэг:

БОБИ

Эх:

ЛОЛО

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.10.05
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт